Bilder av: JPM Foto, Robert Wahlross Foto og Tønsberg PokerRun